Välj textstorlek
A A A

Världens viktigaste arbete

Vår Omtanke

 • Är du missnöjd med hur din personliga assistans utförs idag? 
  Läs mer


  Utbildningar, Inspirationsföreläsningar och Aktiviteter

   
 • Rätt till en vanlig dag!

  VårOmtanke/BUA är en privat
  assistanssamordnare med
  verksamhet i hela Sverige.

  Ring oss - Vi vet!

  040-215 169

VårOmtanke/BUA jurist

juristJuridik inom VårOmtanke/BUA

VårOmtanke/BUA erbjuder sina kunder juridisk hjälp inom olika avseenden som rör deras personliga assistans. Det finns lagar och regler som styr personlig assistans som kan vara svåra att förstå. Alla vet inte vad de har rätt till och därför tycker VårOmtanke/BUA att det är viktigt att kunna erbjuda juridisk hjälp till sina kunder.

Vilken hjälp får du som kund

Vår jurist hjälper dig med frågor som rör din personliga assistans. Hjälpen som VårOmtanke/BUA erbjuder kan handla om att få rådgivning eller hjälp att driva ditt ärende mot myndigheter och genom olika instanser. T.e.x om din behovs bild ökar och du behöver få utökade timmar inom din personliga assistans så kan VårOmtanke/BUA juristbistå dig som kund. Det är alltid kunden som avgör hur mycket hjälp den vill ha.

Nyansökning av personlig assistans

Om man inte har personlig assistans men anser sig vara i behov av det, erbjuder vi på VårOmtanke/BUA hjälp att ansöka. Ärendet lämnas över till vår jurist som sedan gör en ansökan utifrån den behovsbild som finns.