Välj textstorlek
A A A

Världens viktigaste arbete

Vår Omtanke

 • Är du missnöjd med hur din personliga assistans utförs idag? 
  Läs mer


  Utbildningar, Inspirationsföreläsningar och Aktiviteter

   
 • Rätt till en vanlig dag!

  VårOmtanke/BUA är en privat
  assistanssamordnare med
  verksamhet i hela Sverige.

  Ring oss - Vi vet!

  040-215 169

Om VårOmtanke/BUA

Vi har erfarenheter av att ha personlig assistans i livet

Personlig Assistans i Malmö

Vi som arbetar på VårOmtanke/BUA har själva erfarenheter av att ha personlig assistans i livet. Detta är en viktig erfarenhet som vi använder i vårt arbete inom personlig assistans varje dag. Som anhörig till personer med funktionsnedsättningar så har vi en stor förståelse för våra kunder och anställda, större förståelse än vad andra assistans bolag och kommuner kan erbjuda.

Din arbetsmiljö när du jobbar hos oss på VårOmtanke/BUA

Arbetsmiljön är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och hur du trivs på dit arbete. VårOmtanke/BUA mål är att alla personliga assistenter och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi gör en uppföljning minst en gång om året på vardera arbetsplats samt vi arbetar mycket med arbetsmiljö frågor på våra arbetsplatsträffar som äger rum i VårOmtanke/BUA fina lokaler.

Kort bindningstid

Som kund kan vi erbjuda dig en trygghet som få assistans bolag kan. VårOmtanke/BUA har bara en månad ömsesidig uppsägningstid, innevarande månad samt månaden efter.

Bra löner

VårOmtanke/BUA har som mål att ha branschens mest konkurrenskraftiga löner. Bra löner skapar lojala och nöjda medarbetare. Varje kund är en egen individ och har ett behov av en viss typ av personlig assistent. VårOmtanke/BUA anställer bara den personal som har väsentlig kompetens och profil för dig som kund.

Personlig Assistans för barn & ungdomarTillstånd ifrån Socialstyrelsen

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS. I januari 2012 fick VårOmtanke/BUA tillståndsbevis från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Vår Jurist

Fri juridisk rådgivning. Vår jurist hjälper dig vid ansökan och överklagan om assistansen, det kan tex handla om assistanstimmar hos kommunen eller hos försäkringskassan.

Jourtelefon

VårOmtanke/BUAhar en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Vårt kollektivavtal

VårOmtanke/BUA är medlem i Vårdföretagarna som går under Almega, de personliga assistenternas fackförbund är Kommunal. På sådant sätt upprättas ett genuint samarbete mellan alla inblandade parter så att kollektivavtalet tillämpas. Företagsorganisationer fortbildar personalen på kontoret, så våra kunder kan alltid förlita sig på att vi har en adekvat kunskap inom allt som rör din personliga assistans.

Kontoret på VårOmtanke/BUA

VårOmtanke/BUA kunder och assistenter kan alltid kontakta kontoret för allmänna frågor eller om det uppstår oklarheter inom den personliga assistansen . Alla arbetar tillsammans med kunder och personliga assistenter, så att alla områden tillgodoses inom den personliga assistansen.

Genomförandeplan och arbetsmiljöplan

VårOmtanke/BUA uppdaterar kundens genomförandeplan och arbetsmiljöplan minst en gång om året, vi åker hem till kunden och går igenom allt kring genomförandet av assistansen och vi gör en grundlig kontroll av arbetsmiljön. VårOmtanke/BUA genomför även grundliga kundundersökningar varje år, då kan fel och brister kring assistansen förebyggas.

Personlig Assistans för vuxnaAssistansomkostnad

Var kund kommer överens med VårOmtanke/BUA om hur assistansomkostnaderna ska se ut.

Utbildning på VårOmtanke/BUA

Det finns alltid ett stort behov av ständig kompetensutveckling inom personlig assistans. VårOmtanke/BUA strävar efter att utveckla personliga assistenter genom utbildningar som är anpassade utifrån våra kunders behovsbilder. Vi har som ambition att alla som arbetar som personliga assistenter har de kunskaper som krävs för att tillgodose assistansen.

Avtalsförsäkringar AFA och pension när du jobbar för VårOmtanke/BUA

När du arbetar för oss på VårOmtanke/BUA så omfattas du av en del avtalsförsäkringar. Detta är ett extra försäkringsskydd som ger dig och din familj en ökad ekonomisk trygghet. Det är vi som arbetsgivare som tecknar avtalsförsäkringarna och betalar in alla premier. Avtalsförsäkringarna som AFA erbjuder följer nedan:

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada –TFA
 • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS
 • Tjänstegrupplivförsäkring – TGL
 • Försäkring om avgångsbidrag – AGB
 • Avtalspension SAF-LO

VårOmtanke/BUA schemaläggning och tid rapportering - AIAI

AIAI är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med AIAI blir kontakten mellan användare, assistenter, assistans bolag och myndigheter enkel och direkt. AIAI tillhandahåller schema, automatiska tid rapporter samt har ett modernt system för lönehantering.


Vårt ideella arbete på VårOmtanke/BUA

Vi ingår i tillgänglighetsgruppen.se för att försöka påverka tillgängligheten i samhället för människor med bland annat funktionsnedsättning. I tillgänglighetsgruppen ingår olika handikapps organisationer. Läs mer om oss på www.tillganglighetsgruppen.se 

 


 • VårOmtanke/BUA AB

  Höjdrodergatan 15
  212 39 Malmö
  Se karta

 • Bli kund?

  Assistans för vuxna
  Assistans för barn & ungdom
 • Kontakta oss

  Tel: 040 - 215 169
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 • Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Personlig Assistans Malmö