Välj textstorlek
A A A

Världens viktigaste arbete

Vår Omtanke

 • Är du missnöjd med hur din personliga assistans utförs idag? 
  Läs mer


  Utbildningar, Inspirationsföreläsningar och Aktiviteter

   
 • Rätt till en vanlig dag!

  VårOmtanke är en privat
  assistanssamordnare med
  verksamhet i hela Sverige.

  Ring oss - Vi vet!

  040-215 169

Om VårOmtanke/BUA

Vi har erfarenheter av att ha personlig assistans i hemmet

Personlig Assistans i Malmö

Vissa av oss som arbetar på VårOmtanke/BUA har egna erfarenheter av att ha personlig assistans i hemmet. Vi har full förståelse även för de anhöriga eftersom vi själv har varit i den situationen, som kan vara väl så frustrerande och känslan av otillräcklighet.

Din arbetsmiljö när du arbetar på VårOmtanke/BUA

Arbetsmiljön är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och hur du trivs på ditt arbete. VårOmtanke/BUAs mål är att alla personliga assistenter och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi gör en uppföljning en gång per år på varje arbetsplats och vi arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor på våra arbetsplatsträffar, som oftast är på VårOmtanke/BUA kontor.

Kort bindningstid

Som kund kan vi erbjuda dig en trygghet som få assistans bolag kan. VårOmtanke/BUA har "bara" en månad ömsesidig uppsägningstid, innevarande månad samt månaden efter.

Bra löner

VårOmtanke/BUA har som mål att ha konkurrenskraftiga löner. Bra löner skapar lojala och nöjda medarbetare. Varje kund är en egen individ och har ett behov av en viss typ av personlig assistent. 

Personlig Assistans för barn & ungdomarTillstånd ifrån Socialstyrelsen

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS. I januari 2012 fick VårOmtanke/BUA tillståndsbevis från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

 

Jourtelefon

VårOmtanke/BUA har en jourtelefon, så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid, årets alla dagar. Det är viktigt att vi använder jour telefonen för sitt ändamål, annat kan vi ta på kontorstid.

Vårt kollektivavtal

VårOmtanke/BUA är medlem i Vårdföretagarna som går under Almega, de personliga assistenternas fackförbund är Kommunal. Vi har ett bra samarbete med de olika inblandade parter så att kollektivavtalet följs. Företagsorganisationer fortbildar personalen på kontoret, så våra kunder kan alltid lita på att vi har den kunskapen inom personliga assistansen, som vi ska.

Kontoret på VårOmtanke/BUA

VårOmtanke/BUAs kunder och assistenter är välkomna att kontakta kontoret vid frågetecken inom den personliga assistansen , vi arbetar för er och med er.
Speciellt Ulf når du på 040-215 169 och han har svaret på det mesta.

Genomförandeplan och arbetsmiljöplan

VårOmtanke/BUA uppdaterar kundens genomförandeplan och arbetsmiljöplan en gång om året, vi åker hem till kunden och går igenom allt kring genomförandet av assistansen och vi gör även kontroll av arbetsmiljön. VårOmtanke/BUA genomför även grundliga kundundersökningar varje år, då kan fel och brister kring assistansen förebyggas.

Personlig Assistans för vuxnaAssistansomkostnad

Var kund kommer överens med VårOmtanke/BUA om hur assistansomkostnaderna ska se ut.

Utbildning på VårOmtanke/BUA

Det finns alltid ett behov av ständig kompetensutveckling inom personlig assistans. VårOmtanke/BUA strävar efter att utveckla personliga assistenter genom utbildningar som är anpassade utifrån våra kunders behov. Vi har som mål att alla som arbetar som personliga assistenter, har de kunskaper som krävs för att göra det så bra som möjligt för kunden.

Avtalsförsäkringar AFA och pension när du arbetar för VårOmtanke/BUA

När du arbetar på VårOmtanke/BUA så omfattas du av olika avtalsförsäkringar. Detta är ett extra försäkringsskydd som ger dig och din familj en ökad ekonomisk trygghet. Det är vi som arbetsgivare som tecknar avtalsförsäkringarna och betalar in premierna. Avtalsförsäkringarna som AFA erbjuder är:

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada –TFA
 • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS
 • Tjänstegrupplivförsäkring – TGL
 • Försäkring om avgångsbidrag – AGB
 • Avtalspension SAF-LO

VårOmtanke/BUA schemaläggning och tid rapportering - AIAI

AIAI är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med AIAI blir kontakten mellan användare, assistenter, assistans bolag och myndigheter enkel och direkt. AIAI har schema, automatiska tidrapporter och har ett system för lönehantering.


Vårt ideella arbete på VårOmtanke/BUA

Vi ingår i tillgänglighetsgruppen.se för att försöka påverka tillgängligheten i samhället för människor med bland annat funktionsnedsättning. I tillgänglighetsgruppen ingår olika handikapps organisationer. Läs mer om oss på www.tillganglighetsgruppen.se 

 


 • VårOmtanke/BUA AB

  Höjdrodergatan 15
  212 39 Malmö
  Se karta

 • Bli kund?

  Assistans för vuxna
  Assistans för barn & ungdom
 • Kontakta oss

  Tel: 040 - 215 169
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 • Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Personlig Assistans Malmö