Assistans för barn & ungdom

Lika villkor

Barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans, nedre åldersgräns finns inte för att bli beviljad personlig assistans. Har ditt barn/ungdom en funktionsnedsättning så ska det kunna leva som vanligt, så likt andra barn i samma ålder, utan funktionsnedsättning som möjligt.

Viktigaste tiden i ditt barns liv

Det är under barn/ungdomsåren som vuxenlivet formas. Det är då självkänsla, trygghet och förmågor grundläggs. Åren innan vuxenlivet är speciella, spännande och intensiva, inte minst för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och för deras föräldrar. Med denna kunskap vänder VårOmtanke sig också till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Du som förälder

Som förälder ska du hitta den som kan ge ditt barn/ungdom förutsättningar och möjligheter att leva ett så bra liv som möjligt. Då ska du känna dig trygg och förlita dig på att det är ett seriöst assistans bolag du anlitar, för att säkerställa assistansen för ditt barn/ungdom.

Vi Vet

Förtroende är allt för oss i vår verksamhet, på VårOmtanke finns personliga erfarenheter med personlig assistans i hemmet och därför kan vi säga att vi vet vad vi gör, och vi bryr oss om ditt barn/ungdom, dig som förälder. Känner du dig osäker på om ditt barn/ungdom har rätt till personlig assistans, ring oss på VårOmtanke så reder vi ut din undran.