Assistent

"Världens viktigaste arbete"

Skicka din ansökan till jobbsok@varomtanke.se

Människor med någon form av funktionsnedsättning kan vara i behov av hjälp för att livet ska kunna fungera, därför finns yrket personlig assistent. Att arbeta som personlig assistent är ett nära arbete med den som har assistansen. Beroende på vilken människa du arbetar med så varierar arbetsuppgifterna.

Vilka egenskaper är bra att ha?

Som personlig assistent underlättar det om du är intresserad av att arbeta med andra människor. Arbetet som personlig assistent kan vara omväxlande. Det är bra om Du kan tänka "utanför boxen" och försöka tänka sig in i den funktionsnedsatta personens situation, att personen du arbetar med/för är i behov av dig, under ditt arbetspass! Som personlig assistent arbetar du nära en annan människa, på dennes villkor och oftast i personens hem, att "synas men inte höras", är ett välkänt ordspråk. Du behöver kunna lyssna, vara respektfull, ta egna initiativ, dock inte ta över beslut eller "sätta sig över någon annan" vare sig din "kund" som du arbetar hos eller arbetskollega. Du ska vara ansvarsfull, ha ett "varmt hjärta" då är det bra förutsättningar för arbetet på VårOmtanke.

Som personlig assistent kommer du att träffa olika människor som har koppling till den personen som du arbetar med, te.x. arbetsterapeut, fysioterapeut, färdtjänst chauffören med flera, och i de fall så gäller samarbetet också.

Att förstå

Som personlig assistent är det viktigt att ha förståelse om varför en människa har behov av personlig assistans, vikten med frihet för personen och vilken begränsning funktionsnedsättningen medför. Inom personlig assistans är det inte alltid resultatet av vad man gör som är det viktigaste, ibland är det viktigare att stimulera intresset att försöka göra något. Det kan gå fortare om du utför vissa moment själv, men inom personlig assistans så är det alltid personen med funktionsnedsättning som står i centrum! Vi på VårOmtanke anser att alla människor ska få samma rätt att försöka utföra saker oavsett vilka förutsättningar de har.

Du är viktig

För att du ska trivas hos oss på VårOmtanke arbetar vi för att ge dig stöd och uppbackning i ditt arbete. Att du som personlig assistent trivs med ditt arbete samt med oss som arbetsgivare, är en viktig förutsättning, för att vi tillsammans ska lyckas med vårt uppdrag. Din arbetsmiljö är viktig för att du ska kunna utföra den bästa assistansen som möjligt åt den människan du arbetar hos/för.

Från intervju till utbildning

VårOmtanke har arbetsgivaransvaret för dig som personlig assistent och Du kommer att få skriva under tystnadsplikt vid intervjutillfället, för att följa den viktiga sekretess, som finns inom personlig assistans. När rekryteringen är färdig får du som nyanställd oftast en bredvidgång (utbildning) som är anpassad efter vilken kund du kommer arbeta hos, på detta vis säkerställs assistansen och du som personlig assistent får en inlärningsperiod. Lön utgår under bredvidgången.

Varierande arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilka behov, personen du arbetar för har. Arbetsuppgifter innebär att stödja och stötta personen i att utföra moment med din hjälp, i det som rör omvårdnad, hjälpa med personlig hygien, te.x.följa med som stöd på fritidsaktiviteter och med hushållssysslor som att städa, laga mat eller handla tillsammans.

På och avklädning är ett av de moment alla människor genomför dagligen. Arbetar du med en person med psykisk funktionsnedsättning kan din uppgift vara att ge förslag på vilka kläder som passar för dagen. Hos en person med fysisk funktionsnedsättning kan det vara att hjälpa personen att ta på sig kläderna m.m.

Din arbetsmiljö när du arbetar på VårOmtanke

Arbetsmiljön är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Arbetsmiljön kan påverkas av te.x luft, ljud och ljus, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och trivseln på arbetet. VårOmtankes mål är att vår personal och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi gör en uppföljning varje år på varje arbetsplats och vi arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor på våra arbetsplatsträffar.

Utbildning på VårOmtanke

Det finns alltid ett behov av ständig kompetensutveckling inom personlig assistans. VårOmtanke strävar efter att utveckla personliga assistenter genom utbildningar som är anpassade utifrån våra kunders behov. Vårt mål är att alla som arbetar som personliga assistenter, har de kunskaper som krävs för att göra det så bra som möjligt för kunden.

Kollektivavtal

VårOmtanke är medlem i Almega/Vårdföretagarna. De personliga assistenternas fackförbund är Kommunal och kollektivavtalet som vi följer är ”Personlig assistans, bransch G”. Företagsorganisationer fortbildar personalen på kontoret, så våra kunder kan lita på att vi har den kunskapen inom personliga assistansen, som vi ska ha.

Avtalsförsäkring AFA

"Våra" personliga assistenter omfattas av avtalsförsäkring (AFA) som ger dig som personlig assistent, ett omfattande försäkringsskydd. Det är vi arbetsgivare som tecknar och betalar premierna, följande ingår:

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada –TFA

  • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

  • Tjänstegrupplivförsäkring – TGL

  • Försäkring om avgångsbidrag – AGB

  • Avtalspension SAF-LO

Dagrapporter

Som personlig assistent ska Du skriva "dagrapporter" angående assistansen hos kunden du arbetar hos. Dagrapporten ligger sedan som underlag för journalföring som skrivs av oss på kontoret.

Arbetstider

Arbetstiderna kan variera över dygnets alla timmar för dig som personlig assistent, Dagar, kvällar, nätter och helger kan förekomma på ditt schema, och på obekväm arbetstid (OB). Vi följer kollektivavtalet som underlag för dessa ersättningar.

Schemaläggning och tidrapportering – AIAI

AIAI är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med AIAI blir kontakten mellan användare, assistenter, assistansbolag och myndigheter enkel och direkt. AIAI har schema, automatiska tidrapporter och har ett system för lönehantering. Assistenterna godkänner sitt schema och tidrapporten digitalt vid varje månadsslut.