Kund

Vad är personlig assistans?

Rätten till personlig assistans innebär att du som har en funktionsnedsättning, oavsett om du är barn eller vuxen. kan ha rätt till visst stöd för att klara av det du behöver hjälp med och då kan du få rätt till personlig assistans, av en personlig assistent. Hur mycket hjälp du kan få och vilka tider, beror på funktionsnedsättningens omfattning.

Alla har rätt till ett ”vanligt” liv efter sina förutsättningar

Vem som har rätt till personlig assistans bestäms av ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” som förkortas LSS, eller Du kan få din assistans genom socialtjänstlagen även kallad SOL insats.

För att bli beviljad personlig assistans måste du vara under 65 år när du ansöker, har du redan assistans och är över 65 år då får du behålla din assistans. Du måste ha en omfattande funktionsnedsättning som gör att du ”inte kan leva ett liv som andra”.

Vem bestämmer om jag får Personlig assistans?

Det är Försäkringskassan eller din hemkommun som gör en bedömning om du har rätt till personlig assistans och hur många timmar du kan få hjälp.

Vi på VårOmtanke finns för att hjälpa till och stötta, med det vi kan!

Vad räknas som funktionsnedsättning?

  • utvecklingsstörning, t.ex. autism eller autismliknande tillstånd.

  • funktionsnedsättningar efter hjärnskada i ung eller vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom som t.ex. stroke.

  • varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande.

  • funktionsnedsättning som hindrar din rörelseförmåga på ett sådant sätt att du inte kan tillgodose din dagliga behovsbild.

  • funktionsnedsättning som av olika anledningar kräver ständigt tillsyn på t.ex natten då du sover.

Dina personliga assistenter

De personliga assistenter som arbetar hos dig finns för att stödja och hjälpa dig med dina grundläggande "vanliga behov", t.e.x för att prata, äta, personlig hygien, toabesök, stöd med dusch. Utöver de grundläggande behoven så kan man även få stöd för "andra behov", te x. hjälp med hushållssysslor, förflyttningar, utöva fritidsaktiviteter, träna på gymmet, gå i skogen, hälsa på kompisar eller gå på bio. Du kan få hjälp med att ta dig till och från skolan, stöd på arbetet, eller för att göra saker som det krävs mer kunskap om.

Din trygghet

Vi på VårOmtanke tycker att det är viktigt att möta människor, i den situation de befinner sig i just nu. Därför försöker vi tillmötesgå alla inblandade inom den personliga assistansen. VårOmtanke vill kunna ge alla kunder trygghet och delaktighet.

Du som förälder/anhörig

Som förälder/anhörig ska du hitta den person som kan ge ditt barn/ungdom rätt förutsättningar och möjligheter att leva ett så ”vanligt” liv som möjligt. Ni ska känna er trygga och förlita er på att vi har kännedom o erfarenhet av samma situation. Vi bryr oss om ditt barn/ungdom och er som förälder/anhörig!

Känner du dig osäker på om ditt barn/ungdom/anhörig har rätt till personlig assistans, ring oss på VårOmtanke så reder vi ut din fråga.

Vad erbjuder vi?

VårOmtanke erbjuder dig en helhet där vi tar hand om allt, eller delar av din assistans. Personlig assistans är ett stort område och med vår kunskap hjälper vi till med allt från att ansöka om personlig assistans till att rekrytera dina personliga assistenter, tips o råd om färdtjänst o annat ”matnyttigt”.

Verksamhetsområden

VårOmtanke vill hjälpa till så att Du som har behov av assistans får den hjälpen Du behöver. Vår personalhandläggare har tät kontakt med de personliga assistenterna, och rekryterar/anställer personal.

Kostar ingenting

Du som behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans kan vända dig till oss så hjälper vi Dig, utan att det kostar någonting. Var och en av oss har individuella arbetsområden och därför vågar vi på VårOmtanke lova dig att du som kund får den kompetens du behöver inom personlig assistans. Vi vet!