VårOmtanke erfarenhet o historik

Historik om VårOmtanke

VårOmtanke startade 2004 och Vi som arbetar på VårOmtanke/BUA har egna erfarenheter av att ha personlig assistans i hemmet eller har arbetat som personlig assistent. Vi har full förståelse för de anhöriga som inte allt för sällan kan drabbas av en känsla av frustration och otillräcklighet. Vi har själv varit i den situationen, vi vet!

Tillstånd ifrån Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vi följer IVO:s föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Det kom krav under 2011 att man skulle ha tillstånd för att bedriva Personlig assistans och I januari 2012 fick VårOmtanke tillståndsbevis från IVO att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Jourtelefon

VårOmtanke har en jourtelefon, så att du som kund/anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid, årets alla dagar.

Kontoret på VårOmtanke

VårOmtanke kunder och assistenter och nyfikna som vill veta mer, är välkomna att kontakta kontoret om man har frågor gällande den personliga assistansen, vi arbetar för er och med er.

Speciellt Ulf (verksamhetsansvarig) når du på 040-215 169 eller ulf@varomtanke.se och han har svaret på det mesta.

Genomförandeplan och arbetsmiljöplan

VårOmtanke uppdaterar kundens genomförandeplan och arbetsmiljöplan en gång om året. Vi besöker kunder och går igenom allt kring genomförandet av assistansen och vi gör även kontroll av arbetsmiljön. VårOmtanke genomför även grundliga kundundersökningar varje år. Då kan fel och brister kring assistansen förebyggas och justeras.

Assistansomkostnad

Varje kund kommer överens med VårOmtanke/BUA om vad assistans-omkostnader ska täcka (t.ex..inträde för assistenten på museum, biobiljetten m.m.)

Utbildning/fortbildning kostnad

Kostnader för utbildning/fortbildning och möte avsetts för de personliga assistenterna.

Kort bindningstid

Som kund kan vi erbjuda dig en trygghet som få assistansbolag kan, VårOmtanke har "bara" en månad ömsesidig uppsägningstid, innevarande månad samt månaden efter.

Vårt ideella arbete på VårOmtanke

Vi ingår i tillgänglighetsgruppen.se för att försöka påverka tillgängligheten i samhället för människor med bland annat funktionsnedsättning. I tillgänglighetsgruppen ingår olika handikapps organisationer. Läs mer om oss på www.tillganglighetsgruppen.se